Vipex-i küberturvalisust tõstvad arendustegevused

Vipex AS, olles eelnevalt kaardistanud oma küberturvalisust ja küberturvalisuse taset, mille tulemusel valmis augustis 2023 „Vipex AS Küberpöörde teekaaart“, otsustas teekaardis toodud arendustegevused ellu viia hiljemalt 31.01.2024.

Küberturvalisuse taseme kaardistamise projekt

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega, summas 2145 eurot. Projekti sisu Vipex AS hindas ettevõtte küberturvalisust ja osales küberturvalisuse taseme kaardistamise voorus. Augustis 2023 valmis „Vipex AS Küberpöörde teekaaart”, mille tulemusel tehti põhjalik ülevaade hetkeseisust ja selgitati välja vajadused mida tuleks kindlasti parendada.